“We doen wat goed is voor het kind”.
We bieden onderwijs aan kinderen als voorbereiding op een toekomst die we niet kennen. Maatschappelijke en technische ontwikkelingen voltrekken zich in hoog tempo. De omgeving waarin kinderen opgroeien, blijkt ook steeds minder een constante. 

In een omgeving waarin je je veilig voelt en erkent weet, is ruimte voor ontwikkeling: te ontdekken wat je interesseert, wat je kunt, wat je inspireert, wie je bent… 

We gaan ervan uit dat elk kind op onze school daartoe in staat is. 

Met als uitgangspunt het uniek ‘zijn’ van elk kind, stimuleren we de groei in competentie – ik kan het – autonomie – ik kan het zelf – én relatie – ik kan het samen met anderen. 

We zorgen ervoor dat elk kind steeds meer de regie over zijn eigen leren neemt. 

We staan voor educatief partnerschap: het samen optrekken als gelijkwaardige partners in de begeleiding van de aan ons toevertrouwde kinderen. 

Zo kunnen we er samen voor zorgen, dat het kind met plezier naar school komt en we waar kunnen maken wat we graag willen: 

“Windekind helpt je groeien!”

Lees meer….