Basisschool Windekind heeft een continurooster. Het betekent dat alle leerlingen vanaf 8.45 uur tot het einde van de lessen op school blijven. Ze lunchen dus in school. Dit gebeurt onder leiding van de groepsleerkracht in hun klaslokaal. Na afloop van de lunch brengen de leerlingen de resterende tijd spelend door op de speelplaatsen, mits het weer dit toestaat. Dit gebeurt onder toezicht van vrijwilligsters van Humanitas. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding uit het schoolbudget.

Klik hier voor meer informatie over tussenschoolse opvang.