Basisschool Windekind bestaat sinds 1980. In de ruim drie decennia van haar bestaan hebben honderden kinderen uit Douve Weien en aangrenzende wijken met plezier en goede resultaten hun basisschoolperiode bij ons doorlopen.

We bieden gedegen en vernieuwend onderwijs: opbrengstgericht, met behulp van moderne media op basis van actuele didactische en pedagogische inzichten.

We vinden veiligheid en geborgenheid belangrijk; het zijn voorwaarden om je te kunnen ontplooien. We bevorderen zelfstandigheid en bieden ruimte aan de kinderen zelf binnen kaders keuzes te maken.

We besteden veel tijd aan onze ontwikkeling zowel op teamniveau, als individueel. De school is geen eiland maar een centrum van activiteiten. We werken samen met diverse organisaties op het gebied van opvang, sport en cultuur en hebben daardoor een verbreed aanbod, zowel tijdens als na schooltijd.